Financijska nepismenost i dalje visoka u Hrvatskoj

Prosječna financijska pismenost naših građana iznosi tek 11 od mogućih 20 bodova