Blokirano je 262.760 građanaZbog neizvršenih osnova za plaćanje, 28. veljače, 262.760 građana je bilo u blokadi. Trend smanjenja broja prezaduženih građana se nastavlja, pa je tako u usporedbi s prethodnim mjesecom zabilježeno smanjenje duga u iznosu od 155,8 milijuna kuna. Zadnjeg dana veljače dug glavnice svih prezaduženih građana iznosio je 17,2 milijarde kuna, dok su poslovnih subjekata dugovali 6,6 milijardi kuna.

Najveći broj građana, njih 103.175, duguje teleoperaterima, dok 1.534 građana ima ukupno dugovanje od 6,78 milijardi kuna, odnosno blokirani su za dug veći od milijun kuna.

Nije zabilježen značajniji pad broja prezaduženih poslovnih subjekata u odnosu na zadnji dan siječnja ove godine – svega je 0,4% manje blokiranih poslovnih subjekata. Preciznije, sa zadnjim danom veljače blokirano je 18.847 poslovnih subjekata koji su se zadužili za 46,8 milijuna kuna više u odnosu na isto razdoblje u siječnju ove godine.

Izvor: Fina, ožujak 2019.