Na naplatu 18. listopada, kada ističe moratorij iz travnja ove godine, dolazi oko 319 tisuća ovrha teških 16 milijardi kuna. Ovrhe bi se trebale naplaćivati u tri vala, piše Jutarnji list.

Naime, u Ministarstvu pravosuđa i uprave se dogovaraju zadnje pojedinosti o ponovnom aktiviranju ovrha na temelju vjerodostojne isprave, a cilj je spriječiti da se sve ovrhe koje su stale 18. travnja odjednom pošalju na naplatu. Prisilna naplata duga odvijat će se u razmacima od po dva mjeseca kako su ovrhe pristizale.

U prvome valu bi do 19. prosinca na naplatu išle one ovrhe koje su stigle do 19. lipnja, u drugome do 19. veljače one koje su stigle do 19. kolovoza, i nakon toga sve ostale. Vlada neće donositi uredbu kojom bi se definirala dinamika ponovnog pokretanja ovrha, nego će umjesto toga Javnobilježničkoj komori biti dostavljene upute koje će imati formu preporuke. Komora te preporuke treba proslijediti svim javnobilježničkim uredima u zemlji i nadgledati provedbu.