Blokirani računi

Prvog dana kolovoza FINA je smanjila cijene svojih usluga koje pruža prilikom sprovođenja ovrha nad dužnicima za prosječnih 25 posto. Iznos naknade koju Fina obračunava na sprovedenu ovrhu ovisi o visini zahtjeva za naplatu, pa tako za najniže ovrhe, do 200 kuna, Fina po novome obračunava naknadu od 50, umjesto dosadašnjih 65 kuna.

Nove naknade se primjenjuju neovisno o tome radi li se o naknadi koju predujmljuje ovrhovoditelj ili naknadi koju će Fina obračunati i upisati u Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje na teret ovršenika”, priopćeno je iz Fine uz napomenu da je novi cjenik odobrio ministar financija Zdravko Marić.

Ovo je treće smanjivanje naknade na ovrhu u posljednjih godinu dana, prethodno je naknada snižena sa 87 na 65 kuna kada je uveden i obračun naknade prema visini duga. Procjenjuje se da snižavanje najmanje naknade ide u korist većine dužnika, jer se najveći dio zatraženih ovrha i odnose na iznose od 500 kuna po ovrsi i niže od toga.

Kako sam skinuo okove dužničkog ropstva

Najviši iznos naknade, 5000 kuna, Fina će i po novome cjeniku obračunavati prilikom prisilne naplate duga većeg od 500 tisuća kuna. Isto tako, nije bilo promjene cijene prisilne naplate duga od sto tisuća do 500 tisuća kuna, koja će i dalje iznositi 2000 kuna. Financijska agencija ovom prilikom nije promijenila ni dio cjenika koji se odnosi na tridesetak drugih usluga, poput izdavanja različitih potvrda, izvješća i izvadaka, vezanima za prisilnu naplatu dužnika, s tim da dio tih usluga građani ionako ne plaćaju, već se naplaćuju samo pravnim osobama.

U Zakonu o provedbi ovrhe nad novčanim sredstvima Fina je, uz Hrvatsku narodnu banku i poslovne banke, ovlaštena za provođenje ovrhe nad financijama dužnika.

Da bi Fina krenula u prisilnu napatu, tvrtka ili pojedinac koji je podnio zahtjev za ovrhu svog dužnika mora uplatiti predujam, koji mu se kasnije vraća iz ovršenog iznosa