Sve što trebate znati o vrstama i razlikama između leasinga i faktoringa.

Leasing ili davanje u najam je uređeno Zakonom o leasingu, a odnosi se kao što mu samo ime kaže upotrebu sredstava na određeni vremenski period.

Poznajemo tri vrste leasinga – operativni, financijski i „uzmi pa vrati“ leasing.

OPERATIVNI LEASING

Operativni leasing je namijenjen pravnim osobama u sustavu PDV-a, budući da se troškovi mogu u potpunosti odbiti od osnovice. Negativna strana ove vrste leasinga je u tome što korisnik mora dati određenu svotu novca, koja se određuje prema više faktora, kao jamstvo da će leasing i otplaćivati. Ako je otplata leasinga uredna, leasing kuća nakon korištenja vraća novac uložen u jamstvo.

FINANCIJSKI LEASING

Razlikuje se od operativnog leasinga u tome što sredstvo dato u najam nakon otplate leasinga ostaje u vašem vlasništvu. Tijekom plaćanja leasinga, leasing kuća je formalno – pravni vlasnik nad unajmljenim sredstvom.

„UZMI PA VRATI“ LEASING

Ova vrsta najma je nešto drugačija od prethodnih. Odnosi se na kupovinu vozila koja se zatim proda leasing kući i odmah po prodaji se od nje isto vozilo unajmi. Nakon isteka leasinga vozilo ostaje u vlasništvu osobe koja ga je prodala leasing kući.

FAKTORING

Faktoring je u Republici Hrvatskoj uređen Zakonom o faktoringu, a  predstavlja financijski posao u kojem davatelj usluge (faktoringa) kupuje potraživanja koja najčešće iznose između 70% do 90% nominalne vrijednosti predmeta namijenjenog za otkup. Prema Zakonu o faktoringu poznajemo više vrsta faktoringa – tuzemni ili inozemni, regresni ili bezregresni, te dobavljački ili obrnuti faktoring.

Oba zakona – i Zakon o leasingu i Zakon o faktoringu se provode pod nadležnosti Hanfe o čemu više kao i o samom leasingu i faktoringu možete pročitati ovdje.