Obustava i odgoda ovrhe Do obustave ovrhe dolazi kad je vjerovnik u nemogućnosti izvršiti ovrhu i naplatiti svoj dug od dužnika. Vjerovnik ima pravo ponovno pokrenuti ovrhu na pokretnini, nekretnini, plaći ili drugim sredstvima koja zakonski smiju podlijegati ovrsi, ali koje dosad nisu bile predmet ovršnog procesa. Drugim riječima, dug i dalje postoji, a ako se ovrha htjela naplatiti iz pokretnine i sad je obustavljena, vjerovnik ne može ponovno tražiti pokretanje ovrhe nad pokretninom, već mora promijeniti sredstvo ovrhe. Budući da obustava ovrhe ne predstavlja oprost duga, može biti privremena i ponovno pokrenuta na drugom, zakonski određenom sredstvu za podlijeganje ovrsi.

Sud je, prema službenoj dužnosti, nakon tri mjeseca dužan obustaviti ovrhu, ali ponekad samo rješenje o obustavi ovrhe nije dostavljeno Fini, stoga ga Fina nije provela i posljedično nije deblokirala račun. Nakon što istekne rok od tri mjeseca, za vrijeme kojeg vjerovnik nije podnio osnovani prijedlog za nastavak ovrhe u ovršnom procesu, dužnik na temelju Izmjena i dopuna Ovršnog zakona (03.08.2017.) može uložiti prijedlog sudu s ciljem obustave ovršnog postupka.

Odgoda ovrhe je privremeno zaustavljanje svih ili nekih radnji u provedbi ovrhe koja se određuje prema prijedlogu ovršenika, vjerovnika, treće osobe ili na temelju suglasnosti stranaka. U usporedbi s obustavom ovrhe, odgoda ovrhe se nastavlja nakon definiranog roka, nad istim sredstvom koje podliježe ovrsi. Drugim riječima, ako se ovrha provodila na plaći, nakon isteka definiranog roka odgode, ponovno se pokreće ovrha na plaći, kao da se u međuvremenu ništa nije promijenilo.
Svaki vjerovnik ima zakonsko pravo naplatiti uslugu koju je isporučio potrošaču na njegov vlastiti zahtjev i koju je on već konzumirao. Upravo kako bi naplatio dug od dužnika, vjerovnik ima zakonsko pravo promijeniti način postupka (odgoda ovrhe) ili sredstvo ovrhe (obustava ovrhe) na pokretnini, nekretnini, plaći ili drugim sredstvima koja zakonski smiju podlijegati ovrsi.