Od 1. siječnja mijenjaju se iznosi ovrha na plaći, sukladno novom izračunu prosječne plaće. Građani kojima su računi blokirani zbog ovrha od 1. siječnja mogu računati na nešto veće iznose na zaštićenom računu, zahvaljujući rastu prosječne plaće u razdoblju od siječnja do kolovoza prethodne godine. U prošloj je godini taj iznos bio 5.960 kuna, dok ove godine raste na 6.237 kuna, sukladno povećanju prosječne plaće u 2018. godini.
Prilikom provođenja ovrhe vrijede sljedeća pravila: u slučaju ovrhe zbog uzdržavanja djeteta (alimentacija), izuzima se četvrtina plaće, neovisno o njenoj visini.

Što se tiče ovrhe zbog naplate drugih računa, ako je plaća jednaka ili veća od utvrđenog prosjeka, od ovrhe je izuzet iznos u visini dvije trećine prosječne neto plaće. Ako je plaća manja od utvrđenog prosjeka, izuzet je iznos u visini tri četvrtine neto plaće, uz uvjet da iznos za isplatu ne prelazi dvije trećine prosječne plaće.
U konkretnom slučaju, ako je plaća jednaka ili veća od 6.237 kuna, od ovrhe je izuzeto 1.559,25 kuna (1/4 plaće) kada se ovrha provodi zbog uzdržavanja djeteta (alimentacija), odnosno 4.158 kuna (2/3 plaće) ako se provodi zbog naplate drugih tražbina.

Primjerice, ako radnik prima neto plaću od 7.000 kuna, a ovrha se provodi zbog neplaćenih računa, isplaćuje mu se 4.158 kuna, a 2.842 kune raspoložive su za ovrhu.

Ako radnik prima plaću od 5.000 kuna, od ovrhe po osnovi ostalih tražbina bit će izuzeto 3.750 kuna, dok je 1.250 kuna raspoloživo za ovrhu. Međutim, radniku koji ima neto plaću u rasponu od 5.544 do 6.236,99 kuna, isplatit će se 4.158 kuna (2/3 prosječne plaće), dok se preostali dio smije ovršiti. U protivnom, ako bi dobio tri četvrtine plaće, bio bi u povoljnijem položaju od onoga s većom plaćom od prosječne.

Po postojećem Ovršnom zakonu, osim dijela plaće, od ovrhe su izuzeta neka druga primanja iz radnog odnosa, koja se ne smatraju plaćom. Riječ je o naknadi troškova za službeno putovanje, naknadi za prijevoz, daru za djecu, potpori za novorođenče te potporama u slučaju invalidnosti i dugotrajnog bolovanja te smrti člana uže obitelji. Ova su primanja izuzeta od ovrhe samo do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada.

Tportal.hr, 9. siječanj 2019.